Category Archives: Auteurs

De Sager Advocaten – Premium Partner

De Sager Advocaten ondersteunt verschillende sociale en culturele initiatieven. Sinds 2011 gingen we een premium partnership aan met Boekenweekend Hamme. De organisatoren slagen er in om met een gratis evenement en met een belangrijk scholenprogramma Hamme literair op de kaart te plaatsen. De auteurs gaan in dialoog met elkaar en de bezoekers kunnen ongedwongen deze gesprekken en discussies volgen. De Sager Advocaten verleent de organisatie met haar expertise in haar werkdomein ondernemings- en contractenrecht, gratis de gevraagde juridische bijstand.

Bezoek de website van De Sager Advocaten

Louis interviewt Herman Brusselmans

In deze reeks geven we een platform aan Hamse studenten. Zij interviewden tijdens het Boekenweekend een schrijver naar keuze en schreven hun bevindingen neer, hier lezen we het werk van Louis, student aan het PTI Hamme. Hij interviewde Herman Brusselmans.

Herman Brusselmans is 60 jaar geworden en heeft ondertussen zijn 75e boek geschreven, want “Hij schreef te weinig boeken”.

Herman heeft nog maar weinig literatuurprijzen maar geeft daar niet zo veel om. Hij heeft ‘nog maar’ 75 boeken geschreven waaronder zijn nieuwste “Hij schreef te weinig boeken”. In dit boek gaat hij tot op het bot van zijn leven, het is dan ook een biografie. Hij zegt bijvoorbeeld over zichzelf dat hij niet altijd heilig is geweest in zijn relaties. In zijn recente boek schrijft hij over zijn ex-vrouw en over zijn huidige vriendin. Zijn vriendin betekent alles voor hem, ook al zou je dat misschien niet verwachten van hem. Zo is hij bijvoorbeeld speciaal voor haar gestopt met roken en is dit nieuwe boek een monument voor haar.

Herman zou wel zijn laatste boek willen schrijven, maar door het schrijven van andere boeken heeft hij daar geen tijd voor.

Louis

Winnaars poëziewedstrijd Boekenweekend 2017

Tijdens het boekenweekend editie 2017 organiseerden we een heuse poëziewedstrijd. Uit alle knappe gedichten moesten we wel een aantal winnaars kiezen. Moeten, omdat we vooral blij zijn dat er zoveel jonge mensen prachtige werkjes gemaakt hebben. De winnaars waren Patrycia (MS MIRA) en Lennaert De Bondt (PTI Hamme).

 

winnaar poeziewedstrijd lennaertwinnaar poeziewedstrijd patrycia

Wat hebben Herman Brusselmans en het Gerechtelijk Wetboek gemeen?

Herman Brusselmans vierde op 9 oktober zijn 60ste verjaardag.

Het Boekenweekend viert zijn 10de editie. 60-10 is 50.

In oktober 2017 viert het Gerechtelijk Wetboek zijn 50ste verjaardag.

Het doel van het Gerechtelijk Wetboek was o.m. het verloop van een gerechtelijke procedure te versnellen, door vertragingsmanoeuvres van partijen (en hun raadslieden) en magistraten tegen te gaan.

Is het Gerechtelijk Wetboek in dit opzet geslaagd?

Wie in aanraking komt met justitie, zal wellicht zeggen van niet.

Herhaaldelijk werd het Gerechtelijk Wetboek dan ook gewijzigd met de bedoeling de gerechtelijke achterstand kordaat aan te pakken.

Mission impossible?

De Sager Advocaten

 

Gedachte bij Antigone in Molenbeek (Stefan Hertmans)

De wet sluit niet noodzakelijkerwijze de menselijkheid uit.

Het Belgisch strafrecht erkent dat er omstandigheden zijn waardoor aan gepleegde feiten het karakter van misdrijf wordt ontnomen.

Deze omstandigheden worden rechtvaardigingsgronden genoemd.

Het zijn: het gebod van de wet en het bevel van de overheid en de wettige verdediging of noodweer.

Door rechtspraak en rechtsleer werd hieraan de noodtoestand toegevoegd.

De noodtoestand kan worden omschreven als de situatie van een persoon die, gelet op de respectieve waarde van de tegen elkaar indruisende plichten en gelet op het bestaan van een voor hem of voor derden dreigend gevaar, redenen had om te oordelen dat hem, ter vrijwaring van een hoger belang,  dat hij verplicht of gerechtigd was voor alle andere te beschermen, geen andere weg openstond dan een misdrijf te plegen.

Zo kan de wet tot gerechtigheid leiden.