De Sager Advocaten Premium partner

De Sager Advocaten is premium partner van het Boekenweekend

Waarom een advocaat?
Adviseren, bemiddelen, onderhandelen, verdedigen. Een advocaat is zo veel meer dan een pleiter. Een advocaat staat u bij in uw persoonlijke of zakelijke belangen. Een advocaat is uw vertrouwenspersoon. Strikt bepaalde beroepsregels en een geheimhoudingsplicht garanderen dat enkel uw belangen worden gediend. De relatie tussen cliënt en advocaat is uniek.
Op basis van ervaring en gespecialiseerde kennis geeft uw advocaat een antwoord op al uw juridische vragen. De tussenkomst van uw advocaat is niet beperkt tot het oplossen van conflicten. Aarzel niet om raad te vragen. Een snelle tussenkomst kan vaak lange en dure processen vermijden.

Particulieren
We leven in een complexe maatschappij. Er worden heel wat regels opgelegd om het samenleven mogelijk te maken. Particulieren kunnen in heel uiteenlopende situaties tegenover elkaar staan. Is het als huurder – verhuurder, koper – verkoper, kind – ouder, werknemer – werkgever of zijn het erfgenamen, echtgenoten, samenwonenden, buren, … Iedere verhouding kent zijn eigen regelgeving. Uw advocaat kent het recht. Uw advocaat kent ook de procedure en weet welke beslissing uiteindelijk zal genomen worden indien het tot een conflict komt. Kennis en praktijkervaring is essentieel om u correct te adviseren.

Ondernemingen

Goed ondernemerschap vereist proactief handelen. Langdurige conflicten kunnen vermeden worden door duidelijke contracten. Vraag advies aan uw advocaat vooraleer uw handtekening te plaatsen. Weet dat een muisklik het verschil kan maken tussen gelijk of ongelijk. Niets is vandaag wat het gisteren was. Regelgeving en rechtspraak evolueren constant. Wij volgen dit voor u op. Ondernemerschap betekent verantwoordelijkheid. De druk om zaken snel op te lossen is groot. Handelen zonder kennis van zaken is onverantwoord. Uw advocaat is bij uitstek de vakman die op basis van praktijkervaring u die kennis kan bieden.

Overheden
De contacten tussen enerzijds de overheid en anderzijds de particulieren of ondernemingen zijn talrijk. De relatie met de overheid is bijzonder en wordt beheerst door eigen regels. De overheid heeft eigen rechten maar heeft ook eigen plichten. Een overheid sluit niet zomaar een overeenkomst. Vaak moeten bijzondere regels worden gevolgd. Vandaag wordt het niet naleven ervan in hoofde van de betrokken overheid niet alleen meer bestuurlijk gesanctioneerd. Onze maatschappij vereist goed bestuurschap. Wij bieden de al dan niet lokale overheid een objectieve begeleiding of staan u als rechtszoekende bij.

Waarom De Sager Advocaten?
Samen met u op zoek gaan naar de meest praktische oplossing. Gespecialiseerde bijstand in uw transacties en correct advieswerk door een bekwaam tam van vakspecialisten. Dit vormt de kern van de juridische dienstverlening die De Sager Advocaten u kan bieden. De interactie met andere dienstverleners die zelfs grensoverschrijdend is, geeft een duidelijke meerwaarde.

http://www.desager-advocaten.be/