Wat hebben Herman Brusselmans en het Gerechtelijk Wetboek gemeen?

Herman Brusselmans vierde op 9 oktober zijn 60ste verjaardag.

Het Boekenweekend viert zijn 10de editie. 60-10 is 50.

In oktober 2017 viert het Gerechtelijk Wetboek zijn 50ste verjaardag.

Het doel van het Gerechtelijk Wetboek was o.m. het verloop van een gerechtelijke procedure te versnellen, door vertragingsmanoeuvres van partijen (en hun raadslieden) en magistraten tegen te gaan.

Is het Gerechtelijk Wetboek in dit opzet geslaagd?

Wie in aanraking komt met justitie, zal wellicht zeggen van niet.

Herhaaldelijk werd het Gerechtelijk Wetboek dan ook gewijzigd met de bedoeling de gerechtelijke achterstand kordaat aan te pakken.

Mission impossible?

De Sager Advocaten