Gedachte bij Antigone in Molenbeek (Stefan Hertmans)

De wet sluit niet noodzakelijkerwijze de menselijkheid uit.

Het Belgisch strafrecht erkent dat er omstandigheden zijn waardoor aan gepleegde feiten het karakter van misdrijf wordt ontnomen.

Deze omstandigheden worden rechtvaardigingsgronden genoemd.

Het zijn: het gebod van de wet en het bevel van de overheid en de wettige verdediging of noodweer.

Door rechtspraak en rechtsleer werd hieraan de noodtoestand toegevoegd.

De noodtoestand kan worden omschreven als de situatie van een persoon die, gelet op de respectieve waarde van de tegen elkaar indruisende plichten en gelet op het bestaan van een voor hem of voor derden dreigend gevaar, redenen had om te oordelen dat hem, ter vrijwaring van een hoger belang,  dat hij verplicht of gerechtigd was voor alle andere te beschermen, geen andere weg openstond dan een misdrijf te plegen.

Zo kan de wet tot gerechtigheid leiden.