Vera De Cock

Vera De Cock (20-12-1969°) is zelfstandig psychotherapeute in de Interactionele Vormgeving te Hamme, gegradueerde in de orthopedagogie en diensthoofd animatie & ergotherapie in woonzorgcentrum Meulenbroek te Hamme. Daarnaast neemt ze haar gitaar al eens ter hand, is kernlid van Letsgroep Hamme, pelgrim en moeder van twee adolescenten.

Zij bouwde een jarenlange ervaring op als hulpverlener in onthaal-, oriëntatie-, observatiecentrum OOOC De Morgenster (bijzondere jeugdzorg). Daarnaast volgde ze verschillende opleidingen rond persoonlijke ontwikkeling.

In september 2012 start ze de opleiding ‘Begeleiden van verwerken van seksueel misbruik’ aan de Educatieve Academie te Berchem en Bio-energetica aan het Instituut voor Bodymind Integration te Sint-Amandsberg

Hoe vaak interpreteren we niet andermans gelaatsuitdrukkingen en woorden vanuit ons eigen verhaal en blik op de wereld? Hoe vaak zijn we er ons van bewust dat we vanuit onze eigen visie invulling geven aan wat de andere probeert over te brengen?

Haar boek ‘Achter het gesprek: Communicatie in psychotherapie’, uitgegeven bij Acco, bestudeert waar onze interpretaties vandaan komen en hoe vaak ze ons sturen in de omgang met anderen. Mechanismen die meestal aan ons bewustzijn ontsnappen, maar vaak een bepalende invloed uitoefenen op het verloop van menselijke interactie, worden door de auteur op zeer bevattelijke manier naar de oppervlakte gebracht en belicht.

Wilt u bewuster omgaan met communicatie in persoonlijke en/of psychotherapeutische context? De praktische technieken en herkenbare voorbeelden uit de praktijk, maken van dit boek een hulpmiddel om de sterktes van communicatie beter te leren kennen, (h)erkennen en mogelijke valkuilen te vermijden. Een weg naar rustiger en effectiever communiceren.

Naast het boek heeft ze ook een oefenmap ontwikkeld. Deze oefenmap is te gebruiken in combinatie met het boek. Aan de hand van verschillende – soms speelse – opdrachten en vragen kan je ervaren wat communicatie doet stroppen en wat het doet vloeien.
Meer info kan je vinden op www.vera-de-cock.be.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


3 + = nine