Dirk Terryn & Maud Vanhauwaert

Boekenweekend 2015 – duointerview – zaterdag 17 en zondag 18 oktober

Dirk Terryn

Dirk Terryn is leidinggevende bij CANON Cultuurcel, waar hij o.a. het beleidsdomein literatuur opvolgt.

Hij is oprichter van het Lezerscollectief, een coöperatieve van leesgroepbegeleiders, die doorheen Vlaanderen mensen in leesgroepen bij elkaar brengt.

Hij volgt The Reader Organisation sinds 2012.

Vanuit een persoonlijk engagement naar litteratuur en begrip van het belang van lezen in het culturele landschap wil hij zijn vrije tijd wijden aan het besturen van het Lezerscollectief, die intussen 20 leesgroepen per week in Vlaanderen mobiliseert.

‘Sterke verhalen maken mensen sterker.’

Hij heeft een boon voor poëzie, maakte zelf twee verzamelbundels en is bedreven in literatuuronderwijs.

Tekst en foto naar dekluizerij

Meer info: lezerscollectief.be

Maud Vanhauwaert

Maud Vanhauwaert is schrijver en tekstperformer. Haar debuutbundel ‘Ik ben mogelijk’ verscheen in 2011 bij Querido en kreeg de Vrouw Debuut Prijs. In 2014 verscheen ‘Wij zijn evenwijdig’. Daarmee won ze de Publieksprijs van de Herman De Coninckwedstrijd voor het mooiste gedicht.

Maud werd finalist van het Wereldkampioenschap Poetry Slam (2012) en van het Leids Cabaret Festival (2014). In 2013 won ze het Groot Nederlands Dictee bij de prominenten. Sindsdien schrijft ze feel vouten.

Maud behaalde een masterdiploma Taal-en Letterkunde (aan de UA) en een masterdiploma Drama aan het Conservatorium van Antwerpen, waar ze nu zelf docent is. Ze is kernredacteur van het literaire Nederlandstalige tijdschrift Dietsche Warande & Belfort (DW B), en verzorgt vaak presentaties en workshops op maat.

In januari ging Maud in première met haar eerste avondvullende solo-voorstelling ‘Het is de moeite’. Met die voorstelling gaat ze op tournee langs culturele centra in Vlaanderen.

Ze is relatief sympathiek.

Tekst en foto naar: maudvanhauwaert.be